INTELLECTUEEL EIGENDOM

Het is belangrijk om te benadrukken dat alle teksten, afbeeldingen, etc. op de website van Meubelproductie auteursrechtelijk beschermd zijn. Dit betekent dat het zonder onze uitdrukkelijke toestemming niet is toegestaan om deze geheel of gedeeltelijk te kopiëren, reproduceren, verspreiden of op enige andere wijze te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Meubelproductie.

Het kopiëren van materiaal kan leiden tot schending van het auteursrecht, wat juridische gevolgen kan hebben. Het is belangrijk om te begrijpen dat elke tekst die door ons is gemaakt, het resultaat is van zorgvuldige inspanning, tijd en creativiteit. We streven ernaar om unieke en waardevolle inhoud te bieden aan onze bezoekers, klanten en andere belanghebbenden.

Als je geïnteresseerd bent in het gebruik van een tekst van Meubelproductie, neem dan contact met ons op via info@meubelproductie.nl om toestemming te vragen. We bekijken graag de mogelijkheden en bespreken eventuele voorwaarden voor het gebruik van onze teksten, afbeeldingen, citaten, enzovoort.

Het is niet toegestaan de op deze website getoonde informatie, afbeeldingen en andere media te vermenigvuldigen, te kopiëren, te verspreiden of elk ander gebruik, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Een en ander onder voorbehoud van regelingen van dwingend recht.

We waarderen je begrip en medewerking bij het respecteren van het auteursrecht en het beschermen van intellectuele eigendommen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat originele teksten worden gewaardeerd en gerespecteerd.